Ενημέρωση προόδου και έλεγχοι Β Τριμήνου

Αγαπητοί  γονείς,

    Θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  ότι την  Tετάρτη  14-3-2018   και  ώρα  13:20  θα  γίνει  η  παράδοση  των  ελέγχων  Β΄ τριμήνου στους  γονείς  των  μαθητών  των  τάξεων   Γ΄, Δ΄, Ε΄και  ΣΤ΄. Oι  εκπαιδευτικοί   ειδικοτήτων  και  οι  δάσκαλοι  των  τάξεων  Α΄  και  Β΄   ακολουθούν  το  μηνιαίο  προγραμματισμό  ενημέρωσης που  σας  έχει  αποσταλεί. Η παράδοση  της  βαθμολογίας δεν  θα  επηρεάσει  τη  λειτουργία  του  σχολείου  και  τις  ώρες  αποχώρησης  των  μαθητών

Comments are closed.