Αιτήσεις για Καλλιτεχνικά Σχολεία

Παρακαλούνται  οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να  ενημερωθούν  από  το
συνημμένο  έγγραφο  και  να υποβάλουν την συνημμένη αίτηση μόνο στο
Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ (Αρχείο Word)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ-2018 19

Comments are closed.