Διαδικασίες επιλογής σε Μουσικά Γυμνάσια

Παρακαλούνται  οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης  να
ενημερωθούν  από  τα  συνημμένα  έγγραφα  και   εφόσον  το  επιθυμούν
να υποβάλουν  αίτηση συμμετοχής στη  διαδικασία  επιλογής   στο
Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους.

  1.  ΕΞΕ – ΚΠ – 67499 – 2018 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
  2. Συνημμένα ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ 04_18

Comments are closed.