Επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Ε΄
τάξη το σχολικό έτος 2018-19.
Επισυναπτόμενο αρχείο 3D- IEP ODHGIA (αρχείο PDF)
Παρακαλούνται οι γονείς να επιστρέψουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο:
Δήλωση β΄ξένης γλώσσας (Αρχείο Excel)

Comments are closed.