Ανακυκλώνουμε Μπαταρίες

Προστατεύουμε το νερό και το έδαφος από επικίνδυνες για την δημόσια υγεία ουσίες. Ανακυκλώνουμε όλα τα είδη φορητών μπαταριών (δηλαδή βάρους περίπου μέχρι 1500 γραμμάρια), είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μίας χρήσης) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες) στους ειδικούς κάδους στο διάδρομο του ισογείου του Σχολείου.

Comments are closed.