Τσάντες στο σχολείο

Aγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση του ΥΠΠΕΘ (Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1/27-8-2018), όρισε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης με θέμα : «Η τσάντα στο σχολείο». Η υλοποίηση της δράσης έχει σκοπό να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της σχέσης των μαθητών/τριών με το σχολείο, εντάσσοντας οργανικά τη διαδικασία της εμπέδωσης των γνώσεων μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη δράση δύναται να συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ΄ οίκον εργασίες.

Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία των μαθημάτων του σχολείου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα στο σχολείο. Η τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως τη Δευτέρα (ή την Τρίτη αν η Δευτέρα είναι αργία). Μόνη εξαίρεση θα είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με το φαγητό των παιδιών (π.χ. τάπερ κλπ). Οι μέρες κατά τις οποίες θα παραμείνουν οι τσάντες στο σχολείο είναι:

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου και 28 Σεπτεμβρίου 2018

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου 2018

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου και 23 Νοεμβρίου 2018

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και 14 Δεκεμβρίου 2018

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου και 25 Ιανουαρίου 2019

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου και 22 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή 8 Μαρτίου και 22 Μαρτίου 2019

Παρασκευή 5 Απριλίου και 12Απριλίου 2019

Παρασκευή 17 Μαΐου και 31 Μαΐου 2019

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Η προσαρμογή των μαθημάτων θα γίνεται με το ωρολόγιο πρόγραμμα από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, οι οποίοι και θα ενημερώσουν τους μαθητές/τριες για τις λεπτομέρειες υλοποίησης της δράσης. Προσβλέπουμε στη συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας για την επιτυχή υλοποίηση της ανωτέρω εκπαιδευτικής δράσης.

 

 

 

Comments are closed.