Κλειστό το σχολείο

Την  Τετάρτη   21  Νοεμβρίου  2018, το σχολείο δε  θα λειτουργήσει, λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών  στην  Τακτική Γενική  Συνέλευση  του Συλλόγου  Εκπαιδευτικών  Π.Ε. Β΄ Αθήνας  «Γ. Σεφέρης».

Comments are closed.