Πρόγραμμα Ανακύκλωσης

Το  Σχολείο  μας  σε  συνεργασία με  το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων  έχει  προγραμματίσει  βιωματικό  πρόγραμμα με  θέμα «Δίνω μία δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια»  για  την  Πέμπτη  29-11-2018.   Οι  γονείς των  μαθητών των  τάξεων  Δ΄, Ε΄  και  ΣΤ΄  θα  πρέπει  να  υπογράψουν δήλωση  συγκατάθεσης για  τη  συμμετοχή  των  παιδιών  τους  στη  δράση Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, που αποσκοπεί στην εκπαίδευση των μαθητών σε σχέση με την ανακύκλωση και τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων. Την  ημέρα  αυτή  οι  μαθητές  θα  πρέπει  να  φέρουν  ένα παλιό μπλουζάκι Τ-shirt, παλιές εφημερίδες και ένα χάρτινο δοχείο από γάλα ή χυμό.

Comments are closed.