Ευχαριστίες

Θα  θέλαμε  να  ευχαριστήσουμε  τους  μαθητές  και  γονείς  του  Σχολείου  μας  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  πρόγραμμα  της  ανταποδοτικής  ανακύκλωσης  χαρτιού.  Αυτό  το  μήνα  παραδόθηκαν  για  ανακύκλωση  τα  χαρτιά, βιβλία και  τετράδια  που  είχαν  συγκεντρωθεί  από  τις  αρχές  της  σχολικής  χρονιάς  και  το  Σχολείο  εξασφάλισε πέντε  πακέτα  χαρτί  Α4 ( 2.500 φύλλα). Η ποσότητα  αυτή  επαρκεί  για  την  κάλυψη  των  αναγκών πέντε  τμημάτων  του  Σχολείου  για  ένα  μήνα.

Comments are closed.