Τραγουδάμε τα κάλαντα

Αύριο, Πέμπτη 20-12-2018, οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  της  Γ΄ τάξης  με  τη  συνοδεία  των  δασκάλων  τους  θα  τραγουδήσουν  το  δεύτερο  διδακτικό  δίωρο   τα  κάλαντα  στο  Δήμο  Ηρακλείου, στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας  και  στο Αθλητικό κέντρο Δήμου Ηρακλείου. Οι  γονείς  των  μαθητών/μαθητριών  θα  πρέπει  να  παραδώσουν  στη  δασκάλα  της  τάξης  σχετική  δήλωση  συγκατάθεσης.

Comments are closed.