Δανειστική Βιβλιοθήκη

Αυξήθηκε  η  λίστα  των  βιβλίων   που  έχουν  στη  διάθεσή  τους  οι  μαθητές   του  Σχολείου  για  δανεισμό, καθώς  ολοκληρώθηκε ο εμπλουτισμός  της  βιβλιοθήκης  με  νέους  τίτλους  βιβλίων. Υπενθυμίζουμε ότι  η Σχολική Βιβλιοθήκη  έχει  ενταχθεί  στο  δίκτυο Σχολικών  Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Comments are closed.