Σχολική Ψυχολόγος

Σας  ενημερώνουμε  ότι  από  23-1-2019    έχει  διατεθεί  στο Σχολείο  Σχολική Ψυχολόγος  η  οποία εργάζεται  στο  Σχολείο  κάθε  Τετάρτη με  στόχο  την  υποβοήθηση  του  εκπαιδευτικού  έργου. Οι  γονείς  μπορούν  να  επισκέπτονται  την  ψυχολόγο για  θέματα  που  αφορούν  τα  παιδιά  τους,   μετά  από  προφορική  ή  γραπτή  πρόσκληση  του Σχολείου  ή  μετά  από  δικό  τους  αίτημα.

 

Comments are closed.