Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Προγράμματα  Σχολικών  Δραστηριοτήτων   2018-19

α/α Τίτλος  Προγράμματος Κατηγορία Τμήματα  Υλοποίησης
1 «Μ΄ ένα  βιβλίο  πετάω…» Πολιτιστικά Β1, Β2
2 «Με τα  βιβλία ταξιδεύω» Πολιτιστικά Α2
3 «Η βιβλιοθήκη της `Αλκης  Ζέη» Πολιτιστικά Δ1
4 «Ε  ρε  γλέντια» Πολιτιστικά ΣΤ1,  ΣΤ2
5 “THE  LITTLE  WORLD OF  DON CAMILLO” Πολιτιστικά Ε,ΣΤ1,   ΣΤ2
6 «Αποδοχή  του  άλλου» Αγωγή Υγείας Δ2
7 Πρόληψη  σχολικού  εκφοβισμού Αγωγή Υγείας Δ2

 

Comments are closed.