Μαθητικός Διαγωνισμός Μαθηματικής Εταιρίας

Την  Παρασκευή  1-3-2019  οι  μαθητές  της  Ε΄ και  ΣΤ΄ τάξης   συμμετείχαν  στον 13ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της  Ελληνικής  Μαθηματικής  Εταιρείας. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα, και πιο συγκεκριμένα για το όνομα ή τα ονόματα σε περίπτωση ισοβαθμίας του μαθητή ή της μαθήτριας που είχε την καλύτερη επίδοση ανά τμήμα και τάξη, χωρίς να αναφέρει τη βαθμολογία κανενός μαθητή. Τα ονόματα των βραβευομένων θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://www.hms.gr), κατά σχολείο, τάξη και τμήμα).Η Ε.Μ.Ε. μέσω των Παραρτημάτων της, σε συνεργασία με το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Διευθυντή του κάθε σχολείου, θα οργανώσει εκδηλώσεις κατά τις οποίες θα απονείμει Βεβαίωση Διάκρισης στο μαθητή ή στους μαθητές με την καλύτερη επίδοση ανά τάξη και τμήμα.

Comments are closed.