Έλεγχοι Προόδου Β’ Τριμήνου

Tη Δευτέρα 18-3-2019 και ώρα 13:20 θα γίνει η παράδοση των ελέγχων Β΄ τριμήνου στους γονείς των μαθητών των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ και ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής (Γ’,Δ΄), Θ. Αγωγής και Εικαστικών. Oι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και οι δάσκαλοι των τάξεων Α΄ και Β΄ ακολουθούν το μηνιαίο προγραμματισμό ενημέρωσης που σας έχει αποσταλεί. Η παράδοση της βαθμολογίας δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου και τις ώρες αποχώρησης των μαθητών.

Comments are closed.