Ανακύκλωση Λαμπτήρων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και σε συνεργασία με την εταιρεία ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. συλλέγουμε από τις αρχές Μαρτίου, όλων των ειδών τους λαμπτήρες σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης στο πίσω μέρος του κτιρίου. Οι λαμπτήρες τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους με ή χωρίς τη συσκευασία τους. Ειδικά, οι ευθύγραμμοι λαμπτήρες τοποθετούνται ξεχωριστά στο πίσω μέρος του ειδικού κάδου.

Comments are closed.