Πρόσληψη Σχολικού Τροχονόμου

Οι αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης σχολικού τροχονόμου για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 6-5-2019 μέχρι και την και την Παρασκευή 10-5-2019 από 8:00π.μ. μέχρι 13:30 στο Γραφείο του Διευθυντή.

Comments are closed.