Δεύτερη ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα διδαχθούν στο Γυμνάσιο τη δεύτερη ξένη γλώσσα
που επέλεξαν στο Δημοτικό Σχολείο στην Ε΄ Δημοτικού. Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο
γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/86, δηλώνοντας αιτιολογημένα την πρόθεση αλλαγής μέχρι την Παρασκευή 17 Mαΐου στο
Διευθυντή του Σχολείου.

Comments are closed.