Τρίτη 14-5-2019 δε θα λειτουργήσουν οι τάξεις Β1 και ΣΤ2

Την Τρίτη 14-5-2019 δε θα λειτουργήσουν οι τάξεις Β1 και ΣΤ2 καθώς σύμφωνα με
το υπ’ αριθμ. 740/18-04-2019 έγγραφο του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, οι εκπαιδευτικοί των
αντίστοιχων τάξεων του σχολείου μας θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα
«Διαχείριση θεμάτων επικοινωνίας στον χώρο του σχολείου».

Comments are closed.