Διδασκαλία σε Χειροσφαίριση

Σας  ενημερώνουμε  ότι οι  μαθητές  της  Δ΄ και  Ε΄ τάξης  θα  παρακολουθήσουν  μία  ώρα  διδασκαλία  του  αθλήματος  της  χειροσφαίρισης  από  προτεινόμενο  εκπρόσωπο  της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας με βάση  την  υπ.  αριθμ.  πρωτ. 138960/δ5/27-8-2018  έγκριση  άδειας  εισόδου  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος  θα  παρίσταται  η  Εκπαιδευτικός  Φυσικής  Αγωγής  του  Σχολείου. Απαραίτητη  προϋπόθεση η  δήλωση  συγκατάθεσης   του γονέα.

Comments are closed.