Ο μικρός καταναλωτής… τα βασικά δικαιώματα

Την Πέμπτη 30-5-2019 οι μαθητές της E΄ και ΣΤ΄ τάξης θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα με τίτλο «Ο μικρός καταναλωτής… τα βασικά δικαιώματα» διάρκειας μίας διδακτικής ώρας από στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή με βάση την υπ. αριθμ. πρωτ. έγκριση Φ2.1/41198/Δ7/18-03-2019 εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Απαραίτητη προϋπόθεση η συγκατάθεση του γονέα.

Comments are closed.