Υλικά που θα χρειαστούν ανά τάξη

Για τα υλικά που θα χρειστούν για το Β2, πατήστε εδώ

Για τα υλικά που θα χρειστούν για το Γ1, πατήστε εδώ

Για τα υλικά που θα χρειστούν για το Γ3, πατήστε εδώ

Για τα υλικά που θα χρειστούν για το Δ, πατήστε εδώ

Για τα υλικά που θα χρειστούν για το Ε2, πατήστε εδώ

Comments are closed.