Μαθήματα κολύμβησης για τη Γ’ τάξη

Στα πλαίσια προγραμματισμού της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.), σας παρακαλούμε να υπογράψετε και να επιστρέψετε την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται με μισθωμένα λεωφορεία από την Περιφέρεια Αττικής και θα είναι δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες. Η αναχώρηση και επιστροφή των μαθητών/τριών θα γίνεται από το χώρο του σχολείου. Το πρόγραμμα αφορά τους μαθητές της Γ΄ τάξης και θα υλοποιείται για το Γ1 κάθε Τρίτη από 12-11-2019 μέχρι και 21 -1-2020, για το Γ2 κάθε Τετάρτη από 13-11-2019 μέχρι και 22 -1-2020 και για το Γ3 κάθε Παρασκευή από 15-11-2019 μέχρι και 24 -1-2020 . Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι δύο διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα για το Γ1 από τις 8:10-10:00π.μ. για το Γ2 από τις 11:45-13:15 και το Γ3 από τις 10:00-11:45π.μ. . Τα μαθήματα θα γίνονται από εξειδικευμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην κολύμβηση. Κατά την παραμονή τους στο κολυμβητήριο, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, υιοθετώντας συμπεριφορές σεβασμού προς τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον.

Υπευθυνη Δήλωση Γονέα για Κολύμβηση

Comments are closed.