Αναβολή του μαθήματος κολύμβησης

Την τρέχουσα εβδομάδα δεν θα γίνουν τα μαθήματα κολύμβησης. Αναμένουμε από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής Β΄ Αθήνας να μας ενημερώσει για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης και την τυχόν παράταση του προγράμματος μαθημάτων κολύμβησης που σας δόθηκε τον προηγούμενο μήνα.

Comments are closed.