Παράδοση ελέγχων Α΄ τριμήνου

Την Πέμπτη 19-12-2019 και ώρα 13:20 θα γίνει η παράδοση των ελέγχων Α΄ τριμήνου στους γονείς των μαθητών των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ και ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Αγγλικών (Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄), Φυσικής Αγωγής (Α΄,Γ΄,Β1,Δ΄), Θ. Αγωγής, Τ.Π.Ε και Γερμανικών. Oι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και οι δάσκαλοι των τάξεων Α΄ και Β΄ ακολουθούν
το μηνιαίο προγραμματισμό ενημέρωσης που σας έχει αποσταλεί. Η παράδοση της βαθμολογίας δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου και τις ώρες αποχώρησης των μαθητών.

Comments are closed.