Επιμορφωτικές Συναντήσεις για την Γ΄ τάξη και Δ΄ τάξη

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2095/19.12.2019 έγγραφο του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής την Παρασκευή 17-1-2020, 11:30-13:30 οι δάσκαλοι/λες των Γ και Δ τάξεων θα συμμετάσχουν σε υποχρεωτική εκπαιδευτική επιμόρφωση με θέμα «Επιμορφωτικές Συναντήσεις για την γ΄ τάξη και δ΄ τάξη: Διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος και διδακτικές προσεγγίσεις». Θα γίνει τροποποίηση του προγράμματος και οι τάξεις θα λειτουργήσουν κανονικά.

Comments are closed.