Σύγκληση Σχολικού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 27-1-2020 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Σχολικό Συμβούλιο της σχολικής χρονιάς το θέμα «Λειτουργικές
ανάγκες-Κτιριακή υποδομή». Συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Σύλλογο Διδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων και το Δήμο Ηρακλείου.

Comments are closed.