Προγράμματα  Σχολικών  Δραστηριοτήτων   2019-20

Κατά το σχολικό έτος 2019-20 εκπονούνται τα παρακάτω προγράμματα με βάση την υπ.αριθμ. 27/9-12-2019 πράξη του

Συλλόγου Διδασκόντων και την υπ. αριθμ. φ/ΔΝΤΗ.8/211/13-1-20 έγκριση της Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄Αθήνας.

α/α

Τίτλος Προγράμματος

Κατηγορία

Τμήματα Υλοποίησης

1

«Συντροφιά με ένα βιβλίο»

Πολιτιστικά

Α1, Α2

2

«Βιβλιοδιαδρομές»

Πολιτιστικά

Β2, Γ3, Δ

3

«Ταξιδεύοντας με μια βαλίτσα στη μαγική χώρα του βιβλίου»

Πολιτιστικά

Γ3

4

«Όρνιθες»

Πολιτιστικά

Γ1, Γ2, Γ3, Δ, Ε1, Ε2

5

«Lord Byron’s Dreouns»

Πολιτιστικά-Φιλαναγνωσία

Ε1, Ε2, ΣΤ

6

«Το πράσινο χρυσάφι»

Αγωγή Υγείας

Α1, Α2

7

«Οι μικροί διασώστες»

Αγωγή Υγείας

Ε1, Ε2

 

 

Comments are closed.