Εκπαίδευση για πυροπροστασία και  πυρασφάλεια

   Την  Πέμπτη 5-3-2020  έχει  προγραμματιστεί  εκπαίδευση προσωπικού και  μαθητών/ μαθητριών  σε  θέματα  πυροπροστασίας και  πυρασφάλειας σε  συνεργασία  με  τον  9ο  Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών  στους  χώρους  του  Σχολείου.

Comments are closed.