Επίσκεψη του 9ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών στο Σχολείο μας

Ευχαριστούμε πολύ τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών που την Πέμπτη 5-3-2020 με τη βιωματική παρουσίαση των μέσων
πυρόσβεσης και πυροπροστασίας προσέλκυσε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών του Σχολείου.

Comments are closed.