Ομάδα Υποστήριξης Γονέων & Μαθητών/Μαθητριών

Αγαπητοί Γονείς,

Δημιουργήθηκε μία καινούργια ενότητα στο Μενού της ιστοσελίδας του σχολείου μας με τίτλο ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Εκεί θα αναρτώνται υλικό, άρθρα και δραστηριότητες.  Η  ομάδα λαμβάνοντας  υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες,  θα αξιοποιήσει  όλες  τις  μορφές  επικοινωνίας  με τους  γονείς  και  μαθητές/μαθήτριες  του Σχολείου.

 


ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Comments are closed.