Εγγραφές Μαθητών/τριών Στην Α΄ Τάξη

Οι γονείς των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021 θα μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής από τις 15-5-2020.

Για τις διαδικασίες εγγραφής θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Comments are closed.