Εγγραφές μαθητών-μαθητριών στην Α΄τάξη, για το Σχολικό Έτος: 2020-2021

Εγγραφές μαθητών-μαθητριών στην Α΄τάξη, για το Σχολικό Έτος: 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι, για το Σχολικό Έτος 2020-2021, θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη οι γεννηθέντες το έτος 2014.

Οι εγγραφές θα γίνονται στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου, από 15 έως και 29 Μαΐου 2020 όλες τις εργάσιμες ημέρες 9π.μ.-12μ.μ., και αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. Κατά την επίσκεψη στο Σχολείο θα τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).

Τα έντυπα που απαιτούνται για την εγγραφή μπορείτε να τα βρείτε και στην Ιστοσελίδα του Σχολείου.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή σε Υπεύθυνη Δήλωση που καταθέτει στο σχολείο. Δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς καθώς αναζητείται από το σχολείο εγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (B.Y.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). (Το έντυπο παρέχεται από το σχολείο εγγραφής).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή. (Λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας, με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση ή άλλο έγγραφο).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου

Το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του στο Δημοτικό.

Το «Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

(Σε περίπτωση μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων εγγράφονται στο Δημοτικό με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης).

Κάθε δημόσιο Δημοτικό Σχολείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια και σ’ αυτό φοιτούν οι μαθητές-τριες που διαμένουν στην περιφέρειά του.

Διαβάστε περισσότερα: ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2020 2021

 

Comments are closed.