Επαναλειτουργία του Σχολείου

Το σχολείο θα επαναλειτουργήσει από 1-6-2020 μέχρι και 26-6-2020. Με βάση τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ, έγινε η αναγκαία διαρρύθμιση των αιθουσών και για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ συγκροτήθηκαν υποτμήματα ως εξής:

Γ1 υποτμήμα Α (επώνυμο μαθητών από Α- ΜΙΧ) και υποτμήμα Β (επώνυμο μαθητών από ΜΠΑ- Φ)

Γ2 υποτμήμα Α (επώνυμο μαθητών από Α- Λ) και υποτμήμα Β (επώνυμο μαθητών από Μ- Χ)

Γ3 υποτμήμα Α (επώνυμο μαθητών από Α- ΚΑ) και υποτμήμα Β (επώνυμο μαθητών από ΚΟ- Τ)

Δ υποτμήμα Α (επώνυμο μαθητών από Α- ΚΟ) και υποτμήμα Β (επώνυμο μαθητών από ΚΩ- Χ και από επώνυμο από ΑΝ)

Ε1 υποτμήμα Α (επώνυμο μαθητών από Α- ΚΑ) και υποτμήμα Β (επώνυμο μαθητών από ΚΙ- Ψ)

Ε2 υποτμήμα Α (επώνυμο μαθητών από Α- ΜΑΡΓ) και υποτμήμα Β (επώνυμο μαθητών από ΜΑΡΚ- Ψ)

ΣΤ υποτμήμα Α (επώνυμο μαθητών από Α- ΚΟ) και υποτμήμα Β (επώνυμο μαθητών από ΚΩΝ- Σ)

`Όλα τα τμήματα θα στεγαστούν στις αίθουσες που στεγάζονταν πριν από τις 10-3-2020. Εξαιρείται το Β1 που θα στεγαστεί στην προκατασκευασμένη αίθουσα του ισογείου.

Οι τάξεις Α΄ και Β΄ θα λειτουργήσουν κανονικά όλες τις ημέρες.

Τα υποτμήματα Α θα λειτουργήσουν την πρώτη και την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και τη δεύτερη και τέταρτη εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη.

Τα υποτμήματα Β θα λειτουργήσουν την πρώτη και την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου, Τρίτη και Πέμπτη και τη δεύτερη και τέταρτη εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Το ολοήμερο δε θα λειτουργήσει.

Τις ημέρες που οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο ακολουθούν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα που τους έχει δοθεί από την αρχή της χρονιάς.

Comments are closed.