2η Ξένη Γλώσσα για Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα διδαχθούν στο Γυμνάσιο τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επέλεξαν στο Δημοτικό Σχολείο στην Ε΄ Δημοτικού. Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 12η Ιουνίου στο Διευθυντή του Σχολείου.

Επισυνάπτονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις:

Πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά από όλους τους γονείς και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου

mail@7dimirakl.att.sch.gr

Συμπληρώνεται από τους γονείς που επιθυμούν διαφορετική Β΄ Ξένη Γλώσσα.

 

Comments are closed.