Επαναχρησιμοποιούμενα βιβλία – Βιβλία σχολικού έτους 2019-2020

Αγαπητοί γονείς,

1. Σας επισυνάπτουμε πίνακα των επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Παρακαλούμε όπως διατηρήσετε αυτά τα βιβλία σε καλή κατάσταση καθώς αυτά δεν θα δοθούν από το νέο σχολικό έτος. Στον πίνακα δίνονται αναλυτικές οδηγίες για το κάθε επαναχρησιμοποιούμενο βιβλίο.

Επαναχρησιμοποιούμενα Βιβλία

2. Λόγω της διακοπής των μαθημάτων όλα τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν το σχολικό έτος 2019-20 θα πρέπει να τα κρατήσετε σε περίπτωση που χρειαστούν στις αρχές του νέου σχολικού έτους για την κάλυψη ύλης που δε διδάχτηκε και είναι απαραίτητο να διδαχθεί.

 

Comments are closed.