`Εγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που εκπληρούν τις προϋποθέσεις παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης ή στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, των παιδιών τους για το διδακτικό έτος 2020-2021 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο διευθυντή του σχολείου μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση.

Τα αιτήματα υποβάλλονται τις μέρες λειτουργίας τoυ σχολείου μέχρι και την Τρίτη 30/06/2020 και εκ νέου από την 1η/9/2020 έως και την 20η/10/2020.

Για την αίτηση πατήστε εδώ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ

Comments are closed.