Επίδοση βαθμολογίας Β΄ τριμήνου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση της βαθμολογίας του β΄ τριμήνου για τις τάξεις Γ, Δ, Ε, ΣΤ θα γίνει σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας την Τετάρτη 10/6/2020 και την Πέμπτη 11/6/2020. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ μαθητριών της Α΄και Β΄ τάξης ενημερώνονται τηλεφωνικά για την πρόοδό τους. Για την ώρα της ενημέρωσης προηγείται συνεννόηση των γονέων ή μέσω της η-τάξης με τον εκπαιδευτικό ή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο.

Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί και απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του β΄ και γ΄ τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων.

Για το έντυπο συγκατάθεσης πατήστε εδώ: ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Comments are closed.