Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι θα δεχόμαστε αιτήσεις για εγγραφή όλων των μαθητών /μαθητριών στο ολοήμερο πρόγραμμα σχολικού έτους 2020-21 με βάση τη σχετική εγκύκλιο για εγγραφές στο ολοήμερο πρόγραμμα που  εκδόθηκε.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
γ) Η εγγραφή των μαθητών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.
Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμήματος/τμημάτων ολοήμερου, οι Διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.

δ) Στο τμήμα Πρωινής Ζώνης δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το Διευθυντή μετά από τηλεφωνική συνεννόηση ή ηλεκτρονικά στο mail του Σχολείου: mail@7dim-irakl.att.sch.gr.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ

Comments are closed.