Δωρεάν τεστ COVID-19

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 12/10/2020 τίθενται στην διάθεση των πολιτών συνολικά 161 Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία όπου μπορούν να απευθυνθούν για να κάνουν δωρεάν τεστ COVID-19. Όσοι πολίτες έχουν συμπτωματολογία συμβατή με λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS-CoV2, θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Υγείας μόνο κατόπιν ραντεβού. Είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού, όπου υπάρχει πλέον ένδειξη για Ιατρείο COVID-19, είτε με τους 5ψηφιους αριθμούς όπως ισχύει μέχρι σήμερα, είτε επικοινωνώντας απευθείας με το Κέντρο Υγείας. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μάριο Θεμιστοκλέους, τα Κέντρα Υγείας θα λειτουργούν είτε σε 24ωρη βάση, είτε σε δύο βάρδιες, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Παρακάτω σας επισυνάπτουμε την λίστα με τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία ανά ΥΠΕ όπου μπορείτε να εξεταστείτε.

Υ-ΠΙ-ανά-ΥΠΕ

 

 

Comments are closed.