Βεβαίωση επίσκεψης γονέα στο Σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι η βεβαίωση για χορήγηση γονικής άδειας παρέχεται στους γονείς που έχουν δεχθεί πρόσκληση από τον εκπαιδευτικό. Οι ώρες ενημέρωσης γονέων από τους εκπαιδευτικούς είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα. Η επικοινωνία είναι τηλεφωνική και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δια ζώσης μετά από πρόσκληση του/της εκαιδευτικού. Στους  γονείς που επιθυμούν, χορηγείται βεβαίωση για το χρόνο τηλεφωνικής επικοινωνίας στα πλαίσια συνεργασίας με τον/την εκπαιδευτκό.

Comments are closed.