Βεβαίωση μετακίνησης μαθητή/μαθήτριας

Αγαπητοί γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές / μαθήτριες, θα παραλάβουν το σχετικό έντυπο μετακίνησης με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Σχολείο. Για την εξυπηρέτησή σας μπορείτε να βρείτε αναρτημένο το σχετικό έντυπο στην κατηγορία ΕΝΤΥΠΑ. Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από εσάς. Τα έντυπα θα δοθούν έτοιμα από το Σχολείο.

 

Comments are closed.