Κατάταξη αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στη Α’ τάξη Γυμνασίου

Aγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκειμένου να γίνει η χωροταξική κατανομή των μαθητών-τριών της ΣΤ΄ τάξης του Σχολείου μας στα Γυμνάσια της περιοχής μας, κατά το προσεχές σχολικό έτος 2021-22, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω δήλωση μέχρι την Τρίτη 8-12- 2020.

Στη συνέχεια θα σκανάρετε την υπογεγραμμένη δήλωση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται και θα τα αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Σχολείο.

Σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος τοποθέτησης του παιδιού σε άλλο σχολείο, εκτός αυτού που του αντιστοιχεί λόγω διεύθυνσης, θα επισυνάπτεται εκτός από τα ανωτέρω και σχετικό αίτημα του γονέα όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι επιλογής άλλου σχολείου.

Μπορείτε να κατεβάσε την υπεύθυνη δήλωση εδώ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ-ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ

Comments are closed.