Βαθμολογία Α΄ τριμήνου- Ενημέρωση γονέων Α΄ και Β΄ τάξης

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι βαθμολογίες Α΄ τριμήνου των μαθητών/μαθητριών των τάξεων Γ, Δ, Ε και ΣΤ θα σταλούν την Παρασκευή 18-12-2020 στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών των τάξεων Α’ και Β’ θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης από την Τετάρτη 16-12-2020 μέχρι και την Τετάρτη 23-12-2020 με βάση το πρόγραμμα που θα σταλεί στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Comments are closed.