Διάθεση ηλεκτρονικών συσκευών (tablets) με τη μορφή δανεισμού

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας παρέλαβε επτά (7) φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (tablets) από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, προς προσωρινή διάθεση σε μαθητές /τριες μας, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

H απόφαση διάθεσης των συσκευών αυτών θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως:

  • το χαμηλό εισόδημα,
  • η ανεργία γονέων/κηδεμόνων,
  • η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας,

ή ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης, όπως ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ με αριθ,. πρωτ. Φ8/46284/Δ4/14-4-2020, Φ.7/57620/Δ1/18-05-2020,155692/ΓΔ4/14-11-2020, Φ8/157238/Δ4/17-11-2020 και Φ.7/168042 /Δ1.10-12-2020.

Όσοι δεν διαθέτετε ηλεκτρονική συσκευή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση του παιδιού σας και εντάσσεστε στις παραπάνω κατηγορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ TABLET ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Και να την προσκομίσετε στο σχολείο τη Δευτέρα 15-2-2021 και ώρες 11:00-14:00,

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

-το τελευταίο έντυπο εισοδήματος (Ε1),

-έγγραφα που αποδεικνύουν ανεργία, οικογενειακή κατάσταση ή οποιοδήποτε άλλο το οποίο αποδεικνύει ότι εντάσσεστε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Τα ανωτέρω μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά.

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή του Σχολείου, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής ηλεκτρονικής συσκευής

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν στο Σχολείο αποτελούν προσωπικά δεδομένα και θα αξιοποιηθούν μόνο στη συγκεκριμένη διαδικασία και για κανέναν άλλο σκοπό.

Μετά την επεξεργασία όσοι/όσες ενδιαφερόμενοι/ες επιλεγούν θα ενημερωθούν για την παράδοση των συσκευών στις οποίες γίνονται από το Σχολείο οι αναγκαίες ρυθμίσεις.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) παρακαλούμε να υποβάλετε αίτηση μόνο στην περίπτωση μεγάλης ανάγκης ή σοβαρής δυσκολίας στη σύνδεση με το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο:

mail@7dim-n-irakl.att.sch.gr

210-2754001

 

 

 

 

 

 

«>

Comments are closed.