Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στην Α΄ Tάξη Δημοτικού Σχ. `Ετους 2021-2022

Σας γνωστοποιούμε ότι, για το Σχολικό Έτος 2021-2022, θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη οι γεννηθέντες το έτος 2015.

Οι εγγραφές θα γίνονται στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου, από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021, όλες τις εργάσιμες ημέρες και μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης από 11:30 π.μ. έως 1:30 μ.μ. για την περίοδο που είναι σε αναστολή η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία του Σχολείου. Σε περίπτωση επανέναρξης της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας, οι εγγραφές θα γίνονται από 1:30 μ.μ. έως 2:00 μ.μ. Για την αποφυγή συγχρωτισμού και στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, θα προηγείται τηλεφωνική προσυνεννόηση όλες τις εργάσιμες ημέρες από 11:30 π.μ. έως 1:30 μ.μ.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή σε Υπεύθυνη Δήλωση που καταθέτει στο σχολείο. Δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς καθώς αναζητείται από το σχολείο εγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (B.Y.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). (Το έντυπο παρέχεται από το σχολείο). Βρείτε εδώ το αρχείο.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή. (Λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας, με στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση ή άλλο έγγραφο).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Η ταυτοποίηση των γονέων/κηδεμόνων θα γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας η διαβατηρίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2021 – 2022

Κάθε δημόσιο Δημοτικό Σχολείο έχει τη δική του σχολική περιφέρεια και σ’ αυτό φοιτούν οι μαθητές-τριες που διαμένουν στην περιφέρειά του.

«>

Comments are closed.