Συνέχιση της αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας του Σχολείου

 

Συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στην Αττική μέχρι  και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα 6π.μ.  στο πλαίσιο καθολικών μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας για λόγους πρόληψης από τον κορωνοϊό, μετά την ένταξη εκ νέου της Αττικής στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου.

Για την παροχή της  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  ισχύει το πρόγραμμα που εφαρμόζεται από την Πέμπτη 11-2-2021.

Comments are closed.