Βαθμολογία Β΄ τριμήνου- Ενημέρωση γονέων

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι βαθμολογίες Β΄ τριμήνου των μαθητών/μαθητριών των τάξεων Γ, Δ, Ε και ΣΤ θα σταλούν την Παρασκευή 19-3-2021 στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών των τάξεων Α’ και Β’ θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης από την Τρίτη 16-3-2021 μέχρι και την Παρασκευή 19-3-2021 με βάση το πρόγραμμα που θα σταλεί στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών των υπολοίπων τάξεων  θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης από την Δευτέρα 22-3-2021 μέχρι και την Παρασκευή 26-3-2021 με βάση το πρόγραμμα που θα σταλεί στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Comments are closed.