Επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας για Δ’ τάξη

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/μαθητριών της Δ΄ τάξης να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το συνημμένο έντυπο που αφορά την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας για το σχολικό έτος 2021-22. Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου μέχρι την Τετάρτη 26-5-2021. Εναλλακτικά μπορούν  να τοποθετηθούν  σε έντυπη μορφή στην τσάντα του παιδιού και να παραδοθούν στο Διευθυντή του Σχολείου.

Για να κατεβάσετε το έντυπο πατήστε εδώ:

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα Β΄ Ξένης Γλώσσας Δ Δημοτικού

Comments are closed.