Συμμετοχή σε δράση

Με αφορμή την παγκόσμια καμπάνια ευαισθητοποίησης προς τα άτομα με τυφλοκώφωση που διοργανώνεται από την Παγκόσμια Οργάνωση για την Τυφλοκώφωση Deafblind, το Σχολείο δήλωσε συμμετοχή στην δράση του ειδικού σχολείου τυφλοκωφών Καλλιθέας με την παρακάτω συμβολική δημιουργία με τη μορφή πλεκτού που επιμελήθηκε η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής Θεοδώρου Ιωάννα.

Comments are closed.